Placówka Niemstów

niemstow-1

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny znajduje się we wsi Niemstów w województwie podkarpackim.

Jest to stacjonarny Zakład udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji.
Obejmujemy całodobową opieką i leczeniem osoby, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
Sale chorych w Zakładzie są przestronne, dostosowane do osób niepełnosprawnych.
Zakład przyjmuje pacjentów z rozpoznaniami:

 • organiczne zaburzenia psychiczne (F00-F09),
 • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe (F20-F29),
 • zaburzenia nastroju (F30-F39),
 • upośledzenie umysłowe (F70-F79).

NZOL Psychiatryczny w Niemstowie ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Osoba przebywająca w Zakładzie w ramach kontraktu z NFZ pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność ta nie może być jednak wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w Zakładzie.

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny w Niemstowie oferuje pacjentom:

 • opiekę lekarską,
 • opiekę psychologiczną,
 • opiekę pielęgniarską,
 • usprawnianie ruchowe i działanie fizjoterapeutyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • opiekę duszpasterską (wedle życzenia),
 • zajęcia z terapeutą zajęciowym,
 • miłą, rodzinną atmosferę.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów jeśli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest:

 • zaawansowana choroba nowotworowa,
 • stany chorobowe wymagające hospitalizacji,
 • uzależnienie.
 

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego w Niemstowie przyjmujemy pacjenta w oparciu o złożoną dokumentację.

Warunkiem wydania przez Dyrektora (lekarza Zakładu) pozytywnej decyzji dotyczącej przyjęcia do Zakładu jest złożenie następujących dokumentów:

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy jeszcze dostarczyć ostatni odcinek renty/emerytury lub ksero decyzji emerytalnej/rentowej lub o przyznaniu zasiłku stałego.
Po wydaniu pozytywnej decyzji, ustala się termin przyjęcia. W przypadku braku wolnych miejsc – osoba umieszczana jest na liście oczekujących na przyjęcie.
Osoba przebywająca w Zakładzie pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność ta nie może być jednak wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w Zakładzie.

Dla pacjenta:

Dla pracownika:

Kontakt

Katarzyna Kondracka – Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Niemstów

Niemstów 131
37-611 Cieszanów
woj. podkarpackie
tel.: (0-16) 611-50-18

Mapa:

 

Galeria